Təhlükəli tullantıların müvafiq növ nəqliyyat vasitəsilə daşınmasını həyata keçirəcəyik
Şirkət 2022–ci il 22 mart təhlükəli tullantılar və istehsalat tullantılarının daşınması tenderinin qalibi olmuşdur. “Pelican Service” MMC tullantıların müvafiq növ nəqliyyat vasitəsində daşınması, yükləmə və boşaltma işlərinin yerinə yetirilməsinə və ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması qaydalarına riayət edərək layihəni uğurla davam etdirir.