Yeniliklər

Tibbi tullantıların utilizasiyası xidmətini həyata keçirməyə başladıq

Təhlükəli tullantıların müvafiq növ nəqliyyat vasitəsilə daşınmasını həyata keçirəcəyik

Bakı şəhərsalma və arxitektura komitəsi ilə əməkdaşlığa start verdik

Regionun ən nəhəng dəmir filizi yataqları kompleksinə sərnişin daşımasını həyata keçirməyə başladıq

6 ədəd pikap tipli avtomobili istifadə üçün təmin etmişdir