Vacib xəbər

Regionun ən nəhəng dəmir filizi yataqları kompleksinə sərnişin daşımasını həyata keçirməyə başladıq